De deeleconomie

 

Deeleconomie, wat betekent dit nou precies? In deze blog zal er dieper ingegaan worden wat de deeleconomie precies is en wat de relatie met Huurplek is. 

Nog steeds heel complex en onduidelijk lijkt me. Een simpele uitleg is: “Een maatschappij waarin slim gebruik gemaakt wordt van verschillende goederen en diensten.” Net als het begrip duurzaamheid kan deeleconomie voor iedereen wat anders betekenen. Voor Huurplek betekent deeleconomie het zoveel mogelijk delen en lenen van producten van elkaar, met name in de buurt. 

Om nog even terug te komen op het begrip deeleconomie, de laatste jaren groeit de deeleconomie enorm. Hoewel er bij lange na nog geen meerderheid is binnen de economie wordt het wel steeds populairder. En zal het in de toekomst op bepaalde maten niet meer weg te denken zijn. 

Wat er gebeurt in de deeleconomie is dat de consument niet minder producten gebruikt, maar in plaats van de benodigde producten zelf aan te schaffen deelt men producten en diensten met elkaar. Wat resulteert in minder gebruik van grondstoffen, minder CO2-uitstoot en minder hoge kosten voor de consument zelf.

Door gebruik te maken van Huurplek wordt de deeleconomie ondersteunt en gestimuleerd. Op Huurplek kan je jouw producten die je niet vaak gebruikt aanbieden en delen met je buren of wijkgenoten. Op deze manier draag je bij aan de deeleconomie en daarmee ook de verduurzaming van de maatschappij.