De deeleconomie

Duurzaamheid, verbondenheid en transparantie.

Dat zijn de drie kernwaarden waar Huurplek voor staat.

Duurzaamheid; Huurplek streeft naar een duurzame samenleving waarin de transitie gemaakt wordt van persoonlijk bezit naar gezamenlijk gebruik.

Verbondenheid; Huurplek wil door middel van verbondenheid werken aan de verduurzaming van de maatschappij. Het begrip gezamenlijk gebruik staat hierin centraal.

Deze twee genoemde kernwaarden komen dan ook terug in de slogan van Huurplek; “Duurzaamheid door verbondenheid.”

Transparantie; binnen Huurplek is transparantie de derde, maar zeker niet onbelangrijke kernwaarde. Als bedrijf willen wij transparantie uitstralen naar zowel de klanten als binnen ons team.

Help jij mee om samen van de wereld een betere plek te maken?

Onze kernwaarden